STEP 1 Chọn ngày / Số người / Loại phòng
STEP 2 Thông tin khách hàng
STEP 3 Xác nhận thông tin
STEP 4 Xác nhận yêu cầu đặt phòng
2023
03
31
2023
04
03
1
0
Superior
2,000,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +
Deluxe Triple
2,700,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +
Senior Suite
4,500,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +
Grand Suite
5,500,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +
Suite
2,700,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +
Deluxe Mountain View
2,500,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +