STEP 1 Chọn ngày / Số người / Loại phòng
STEP 2 Thông tin khách hàng
STEP 3 Xác nhận thông tin
STEP 4 Xác nhận yêu cầu đặt phòng
2021
12
09
2021
12
12
1
0
Superior
1,500,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +
Deluxe Triple
2,200,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +
Senior Suite
3,500,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +
Grand Suite
4,000,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +
Suite
2,200,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +
Deluxe Mountain View
1,900,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +