STEP 1 Chọn ngày / Số người / Loại phòng
STEP 2 Thông tin khách hàng
STEP 3 Xác nhận thông tin
STEP 4 Xác nhận yêu cầu đặt phòng
2024
05
22
2024
05
25
Superior

Ngày thường: 2,200,000 ~ VND / 1 đêm

Cuối tuần: 2,800,000 ~ VND / 1 đêm

Xem ảnh phòng +
Deluxe Mountain View

Ngày thường: 2,700,000 ~ VND / 1 đêm

Cuối tuần: 3,300,000 ~ VND / 1 đêm

Xem ảnh phòng +
Deluxe Triple

Ngày thường: 2,900,000 ~ VND / 1 đêm

Cuối tuần: 3,500,000 ~ VND / 1 đêm

Xem ảnh phòng +
Deluxe Triple Balcony

Ngày thường: 3,100,000 ~ VND / 1 đêm

Cuối tuần: 3,700,000 ~ VND / 1 đêm

Xem ảnh phòng +
Suite

Ngày thường: 2,900,000 ~ VND / 1 đêm

Cuối tuần: 3,500,000 ~ VND / 1 đêm

Xem ảnh phòng +
Family Suite

Ngày thường: 3,500,000 ~ VND / 1 đêm

Cuối tuần: 4,100,000 ~ VND / 1 đêm

Xem ảnh phòng +
Senior Suite

Ngày thường: 4,700,000 ~ VND / 1 đêm

Cuối tuần: 5,900,000 ~ VND / 1 đêm

Xem ảnh phòng +
Grand Suite

Ngày thường: 6,200,000 ~ VND / 1 đêm

Cuối tuần: 7,400,000 ~ VND / 1 đêm

Xem ảnh phòng +