STEP 1 Chọn ngày / Số người / Loại phòng
STEP 2 Thông tin khách hàng
STEP 3 Xác nhận thông tin
STEP 4 Xác nhận yêu cầu đặt phòng
2022
11
30
2022
12
03
1
0
booking-form
Liên hệ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +
Superior
2,300,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +
Deluxe Triple
3,200,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +
Bảng giá
Liên hệ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +
Senior Suite
4,900,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +
Grand Suite
5,700,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +
Suite
3,200,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +
Deluxe Mountain View
2,800,000 ~ VND / 1 đêm
Xem ảnh phòng +